De ce Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități?

Programul de studii de master Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi - eSTART răspunde nevoilor de specialiști cu competențe noi necesare dezvoltării societății bazată pe utilizarea intensivă și pe scară largă în activitățile principale a tehnologiilor informaționale. Pentru a acoperi aria vastă a domeniului e-Activităților, programul de studiu propune 4 direcții de specializare: e-Afaceri, e-Guvernare, e-Media, e-Sănătate. Acestea sunt abordate combinând cunoștiințele teoretice cu aplicații și studii de caz practice în ariile de interes reprezentative, cum sunt:

 • analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice;
 • analiza și elaborarea specificațiilor pentru implementarea soluțiilor informatice de management a conținutului digital în diferite domenii de activitate;
 • analiza, integrarea și administrarea, atât din punctul de vedere al tehnologiilor informației cât și din punctul de vedere al managementului sistemelor medicale, a soluțiilor tehnologice pentru tele-diagnostic, monitorizarea și consultarea la distanță a pacienților.

Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi - eSTART

Structura programului de master

Principalele caracteristicile ale programului de studii:

 • Durata: 2 ani, 120 credite
  • Anul I: trunchi comun, cu discipline fundamentale domeniului eActivități,

  • Anul II: specializarea studenților pe una din direcțiile: e-Afaceri, e-Guvernare, e-Media, e-Sănătate. Planul de învățământ permite alegerea opționalelor de la diverse specializări fiind astfel extrem de flexibil. Candidații vor alege specializarea pe care o doresc.

 • Stagii de practică în instituții de profil și elaborarea lucrării de disertație.

Parteneriat

Programul de master eSTART a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi”, într-un parteneriat format din:

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
 • Universitatea Transilvania din Brașov,
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca,
 • Universitatea Politehnica din Timișoara.


Competențe

Ocupații dezvoltate

În cadrul proiectului eSTART au fost dezvoltate 4 noi ocupații specifice care sunt acoperite de competențele programului de master:

X

specialist în e-Afaceri

(cod COR 251301)

specializare în analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice, de tip B2B (business-to-business) şi B2C (business-to-consumer), inclusiv dezvoltarea de strategii pentru e-Afaceri, taxare electronică și comerț electronic.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificațiile pentru soluții de e-Afaceri,
 • dezvoltă strategii şi planuri de acțiune pentru tranzacțiile electronice,
 • realizează managementul operațional pe componenta de e-Afaceri,
 • asigură întreținerea hardware și software a sistemelor informatice din domeniul e-Afacerilor.
X

specialist în e-Guvernare

(cod COR 251302)

specializare în derularea activităților de guvernare în instituțiile publice sau marile companii private, prin utilizarea facilităților oferite de tehnologiile moderne ale societății informaționale: e-Guvernare instituțională, e-Guvernare pentru cetățeni, e-Guvernare pentru mediul de afaceri, precum și în implementarea soluțiilor de creștere a sustenabilității și de promovare a inovării în toate aspectele vieții cotidiene.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru e-Guvernare,
 • creează conținutul și implementează servicii pentru e-guvernare,
 • asigură mentenanța sistemului informatic și actualizează conținutul digital.
X

specialist în e-Media

(cod COR 251303)

specializare prin care se asigură: analiza și elaborarea specificațiilor pentru implementarea soluțiilor informatice de management a conținutului digital în diferite domenii de activitate (informare publică, divertisment, cultură şi educație, promoțional sau pentru rețele sociale), crearea conținutului de tip multimedia, instalarea și configurarea serviciilor electronice pentru media digitală, utilizarea și administrarea tehnologiilor dedicate pentru managementul conținutului digital, precum și elaborarea strategiilor pentru generarea de profit economic pe baza serviciilor electronice de tip e-Media.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru servicii e-Media,
 • creează conținutul și implementează servicii pentru digital media,
 • utilizează sistemele de management a conținutului digital,
 • asigură mentenanța sistemului informatic și actualizează conținutul digital.
X

specialist în e-Sănătate

(cod COR 251304)

specializare ce are în vedere capacitatea de a analiza, integra și administra, atât din punctul de vedere al tehnologiilor informației cât și din punctul de vedere al managementului sistemelor medicale, soluțiile tehnologice pentru tele-diagnostic, monitorizarea și consultarea de la distanță a pacienților, managementul resurselor medicale și al pacienților, în scopul îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor medicale.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru servicii de e-Sănătate,
 • asigură implementarea sistemelor dedicate domeniului e-Sănătate,
 • asigură întreținerea hardware și software a sistemelor informatice din e-Sănătate.

Cursuri - anul I

Semestrul I

Servicii electronice

X

Servicii electronice

 • servicii de informare și comunicare pe Internet și WWW
 • utilizarea serviciilor electronice (ecommerce, e-banking, e-identity, e-library, elearning, e-taxare, elicitaţii)
 • analiza, utilizarea, proiectarea, procesarea şi conceptualizarea modelelor de tehnologii de comunicare

Tehnologii internet

X

Tehnologii internet

 • conceperea și dezvoltarea aplicaţiilor web cu diferite grade de complexitate
 • noțiuni de bază cu privire la principalele tehnologii utilizate în dezvoltarea aplicațiilor web și mediile de lucru care facilitează implementarea rapidă a acestora
 • tehnologiile Java, Microsoft, Adobe și PHP

Managementul proiectelor

X

Managementul proiectelor

 • cunoștiințe legate de planificarea, organizarea şi implementarea unui proiect
 • bugetarea pentru a obţine avantaje maxime din resursele disponibile
 • căile de evaluare a propunerilor de proiecte
 • instrumente informatice de management

Managementul bazelor de date

X

Managementul bazelor de date

 • proiectarea şi utilizarea sistemelor cu baze de date relaţionale
 • modele logice de proiectare a bazelor de date
 • manipulare şi interogare folosind limbajul SQL
 • interoperabilitatea în sisteme de gestiune a bazelor de date
 • dezvoltarea de formulare și rapoarte

Utilizarea rețelelor și protocoalelor de comunicații

X

Utilizarea rețelelor și protocoalelor de comunicații

 • administrarea rețelelor și protocoalelor de comunicatii
 • disfunţionalităţile uzuale ale reţelelor de calculatoare
 • configurarea protocoale uzuale ale nivelului aplicaţie şi nivelului reţea

Cursuri - anul I

Semestrul II

Platforme pentru e-Activități

X

Platforme pentru e-Activități

 • sisteme de management al conținutului,
 • tehnologii proprietare/deschise,
 • planuri de dezvoltare,
 • specificații ale platformelor pentru eActivități.

Proiectarea sistemelor pentru e-Activități

X

Proiectarea sistemelor pentru e-Activități

 • procesele de dezvoltare software,
 • arhitectura unui proces de dezvoltare software,
 • managementul cerinţelor, proiectarea sistemelor software, implementarea şi testarea software.

Securitata sistemelor pentru e-Activități

X

Securitata sistemelor pentru e-Activități

 • principiile criptografiei, autentificarea, protecţia,
 • modelele de securitate pentru conexiuni şi poşta electronică,
 • modele de securitate pentru sisteme de comunicaţii fără fir,
 • politici de securitate.

Tehnologii Web 2.0/3.0

X

Tehnologii Web 2.0/3.0

 • tehnici web 2.0/3.0 și modalitatea de aplicare a acestora in aplicațiile pentru eActivități,
 • tehnologii Web 2.0/3.0 pentru aplicații educaționale, aplicații pentru organizații nonguvernamentale.

Managementul cunostințelor și semantic web

X

Managementul cunostințelor și semantic web

 • implementarea unei baze de cunoștințe,
 • interogarea și interacțiunea la nivelul unui mediu de programare,
 • noţiuni privitoare la sistemele de gestiune a cunoștințelor în context Semantic Web.

Cursuri - anul II

e-Afaceri

Antreprenoriat și inovații digitale pentru mediul de afaceri

X

Antreprenoriat și inovații digitale pentru mediul de afaceri

 • antreprenoriat intern și extern bazat pe tehnologii digitale,
 • promovarea conceptelor de inovare digitală în societate,
 • tehnologii inovatoare și introducerea lor in companii,
 • crearea analizelor de afaceri pentru integrarea tehnologiilor inovatoare în afaceri.

Comerț electronic

X

Comerț electronic

 • noţiuni de bază privitoare la comerţul electronic din perspectiva administrării afacerilor,
 • concepte de e-commerce,
 • formate comerciale tradiţionale versus cele moderne (Business to Business, Business to Consumer, Business to Administration).

Tehnologii digitale pentru marketing

X

Tehnologii digitale pentru marketing

 • modele virtuale de marketing, e-CRM,
 • marketing prin motoare de căutare, marketing afiliat,
 • tehnologii pentru online marketing, SEO, SMO,
 • managementul cunoştinţelor pentru decizii de marketing, web 2 şi semnatic web în online marketing.

Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management

X

Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management

 • proceduri de data mining,
 • arbori de decizie, clustering, OLAP,
 • descoperire de modele, metode computaţionale de analiză,
 • alegerea unui ERP, proiectarea unui ERP,
 • managementul cunoștințelor pentru calitate şi competitivitate.

Opțional e-Media/e-Guvernare/e-Sănătate

Cursuri - anul II

e-Guvernare

e-Guvernare instituțională

X

e-Guvernare instituțională

 • utilizarea aplicaţiilor bazate pe servicii electronice specifice guvernării electronice,
 • crearea şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate, menite să susţină procesele de reformã şi dezvoltare politică, socială şi economică,
 • dezvoltarea infrastructurii informaţionale de stat.

Sustenabilitate și inovare în societate

X

Sustenabilitate și inovare în societate

 • noţiuni avansate privitoare la inovare și sustenabilitate in societate, din punctul de vedere al tehnologiilor IT&C,
 • mediile electronice, de comunicare și informatice in domeniul clădirilor inteligente,
 • tehnologii utilizate în dezvoltarea de aplicații moderne pentru clădiri inteligente.

e-Guvernare pentru cetățeni

X

e-Guvernare pentru cetățeni

 • utilizare și integrare a tehnologiilor IT&C în guvernarea orientată pentru cetățeni,
 • medii electronice, de comunicare și informatice în interacțiunea directă dintre autorități, instituții, agenții și organizații neguvernamentale cu cetățenii,
 • implementarea modelelor și tehnologiilor de e-Guvernare.

e-Guvernare pentru mediul de afaceri

X

e-Guvernare pentru mediul de afaceri

 • aspecte privind guvernarea electronica în afaceri,
 • cunoștiințe teoretice legate de fundamentele și strategiile e-guvernării în mediul de afaceri,
 • studii de caz privind implementarea e-guvernării realizată de către organisme guvernamentale diferite,
 • utilizarea și implementarea portalurilor de e-guvernare în mediul de afaceri.

Opțional e-Afaceri/e-Media/e-Sănătate

Cursuri - anul II

e-Media

Media digitală

X

Media digitală

 • implementarea de aplicaţii bazate pe servicii de media streaming,
 • compresia audio-video scalabilă, cu diversele platforme existente pentru streaming,
 • testarea aplicaţiilor prin metode de simularea bazate pe virtualizare echipamentelor şi simularea reţelelor.

Design pentru e-Media

X

Design pentru e-Media

 • culoarea și mediile digitale,
 • design persuasiv vs. design informativ,
 • design pentru uzabilitate,
 • particularități ale designului pentru medii digitale,
 • design interactiv și animație pentru mediul online,
 • crearea de materiale multimedia pentru mediul online.

Sisteme pentru managementul conținutului digital

X

Sisteme pentru managementul conținutului digital

 • sisteme de management a conținutului pentru companii,
 • arhitectura hardware și software a sistemelor de management al conținutului digital,
 • reprezentarea și stocarea informațiilor multimedia,
 • soluții software și hardware pentru vizualizarea informațiilor 3D.

Publicitate

X

Publicitate

 • elaborarea unei campanii publicitare,
 • realizarea auditului comunicării de marketing, evalurea rezultatelor campaniei publicitare,
 • teorii, tehnici şi metode specifice industriei publicităţii,
 • activitatea de marketing şi publicitate,
 • aplicaţiile Internetului în domeniul publicității.

Opțional e-Afaceri/e-Guvernare/e-Sănătate

Cursuri - anul II

e-Sănătate

Aplicații pentru e-Sănătate

X

Aplicații pentru e-Sănătate

 • teoria și practica sistemelor e-Health existente și viitoare,
 • familiarizarea cu standardele, arhictecurile, organizarea și securitatea aplicațiilor,
 • modul în care evoluția TIC duce la modificări ale economiei și industriei (SIS).

Analiza și prelucrarea la distanță a imaginilor medicale

X

Analiza și prelucrarea la distanță a imaginilor medicale

 • analiza si procesarea semnalelor medicale,
 • prelucrarea imaginilor medicale,
 • interfețe si echipamente bio-medicale,
 • tehnici de formare și prelucrare la distanță a imaginilor medicale.

Standarde de comunicare și stocare a informației medicale

X

Standarde de comunicare și stocare a informației medicale

 • sisteme informatice în medicină,
 • standardizarea în domeniul sistemelor de evidenţă electronică a datelor medicale, concepte EHR,
 • modelarea informaţiei, mesaje şi comunicare, conceptul de reprezentare,
 • HL7 și DICOM.

Managementul sistemelor informatice medicale

X

Managementul sistemelor informatice medicale

 • cunoașterea și aplicarea legislatiei în domeniul serviciilor medicale din punctul de vedere al managerului de servicii electronice medicale: legislaţie, raportare,
 • decizii de management bazate pe sisteme electronice,
 • interoperabilitatea sistemelor.

Opțional e-Afaceri/e-Guvernare/e-Media

Locuri disponibile

Numărul de locuri disponibile pentru anul universitar 2016-2017: 32 locuri cu taxă*

Taxa anuală de școlarizare este de 3300 RON - regulamentul de taxe al UTCN,

* În conformitate cu metodologia de admitere la studii universitare de master, există posibilitatea glisării de pe un loc la taxă pe un loc la buget, dacă locurile bugetate din universitate nu se ocupă.

Calendar înscrieri admitere 2016

Sesiunea iulie 2016

Înscrieri 11-16 iulie 2016

Detalii ADMITERE 2016 ETTI