Why technologies, systems and applications for e-Activities?

Master's degree program Technologies, Systems and Applications for e-Activities - eSTART comes to meet the needs of professionals with new skills in the development of society by emphasizing the clear links between information technologies and all the main activities of contemporary society. To cover an extraordinarily wide range of e-Activities, the program proposes four specializations in e-Activties: e-Business, e-Government, e-Media, e-Health. Theoretical knowledge are combined with practical skills in the areas of:

 • analysis, management, implementation and integration of the services for electronic business transactions;
 • analysis and development of the specifications for the implementation of digital content management software solutions in various fields;
 • analysis, integration and administration of the technological solutions for tele-diagnostics, remote monitoring and patient consultation from the point of view of information tedchnologies and health systems management.

Technologies, Systems and Applications for e-Activities - eSTART

MSc program structure

The structure of the MSc program:

 • Duration: 2 years, 120 credits
  • First year: common structure, with fundamental courses in the field of e-Activities,

  • Second year: specialization in one of the e-Activities’ directions: e-Business, e-Government, e-Media, e-Health. The curriculum allows flexibly choosing as optional, courses from the alternatively provided specializations, based on own preferences and interest.

 • Internships and dissertation development in companies, with similar profile to the program.

Skills

Related occupations

In the eSTART framework, job descriptions and requirements have been developed for 4 new occupations (in accordance with Romanian National classifications) related to the MSc skills and competences:

X

e-Business specialist

(cod COR 251301)

specializare în analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice, de tip B2B (business-to-business) şi B2C (business-to-consumer), inclusiv dezvoltarea de strategii pentru e-Afaceri, taxare electronică și comerț electronic.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificațiile pentru soluții de e-Afaceri,
 • dezvoltă strategii şi planuri de acțiune pentru tranzacțiile electronice,
 • realizează managementul operațional pe componenta de e-Afaceri,
 • asigură întreținerea hardware și software a sistemelor informatice din domeniul e-Afacerilor.
X

e-Government specialist

(cod COR 251302)

specializare în derularea activităților de guvernare în instituțiile publice sau marile companii private, prin utilizarea facilităților oferite de tehnologiile moderne ale societății informaționale: e-Guvernare instituțională, e-Guvernare pentru cetățeni, e-Guvernare pentru mediul de afaceri, precum și în implementarea soluțiilor de creștere a sustenabilității și de promovare a inovării în toate aspectele vieții cotidiene.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru e-Guvernare,
 • creează conținutul și implementează servicii pentru e-guvernare,
 • asigură mentenanța sistemului informatic și actualizează conținutul digital.
X

e-Media specialist

(cod COR 251303)

specializare prin care se asigură: analiza și elaborarea specificațiilor pentru implementarea soluțiilor informatice de management a conținutului digital în diferite domenii de activitate (informare publică, divertisment, cultură şi educație, promoțional sau pentru rețele sociale), crearea conținutului de tip multimedia, instalarea și configurarea serviciilor electronice pentru media digitală, utilizarea și administrarea tehnologiilor dedicate pentru managementul conținutului digital, precum și elaborarea strategiilor pentru generarea de profit economic pe baza serviciilor electronice de tip e-Media.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru servicii e-Media,
 • creează conținutul și implementează servicii pentru digital media,
 • utilizează sistemele de management a conținutului digital,
 • asigură mentenanța sistemului informatic și actualizează conținutul digital.
X

e-Health specialist

(cod COR 251304)

specializare ce are în vedere capacitatea de a analiza, integra și administra, atât din punctul de vedere al tehnologiilor informației cât și din punctul de vedere al managementului sistemelor medicale, soluțiile tehnologice pentru tele-diagnostic, monitorizarea și consultarea de la distanță a pacienților, managementul resurselor medicale și al pacienților, în scopul îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor medicale.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificații de implementare pentru servicii de e-Sănătate,
 • asigură implementarea sistemelor dedicate domeniului e-Sănătate,
 • asigură întreținerea hardware și software a sistemelor informatice din e-Sănătate.

Courses - 1st year

1st semester

Electronic services

X

Electronic services

 • information and communication services on the Internet and WWW
 • use of electronic services (e-commerce, e-banking, e-identity, e-library, e-learning, e-billing, e-auctions)
 • analyzing, using, designing, processing and conceptualization communication technologies models

Internet technologies

X

Internet technologies

 • conceperea și dezvoltarea aplicaţiilor web cu diferite grade de complexitate
 • noțiuni de bază cu privire la principalele tehnologii utilizate în dezvoltarea aplicațiilor web și mediile de lucru care facilitează implementarea rapidă a acestora
 • tehnologiile Java, Microsoft, Adobe și PHP

Project management

X

Project management

 • cunoștiințe legate de planificarea, organizarea şi implementarea unui proiect
 • bugetarea pentru a obţine avantaje maxime din resursele disponibile
 • căile de evaluare a propunerilor de proiecte
 • instrumente informatice de management

Database management

X

Database management

 • proiectarea şi utilizarea sistemelor cu baze de date relaţionale
 • modele logice de proiectare a bazelor de date
 • manipulare şi interogare folosind limbajul SQL
 • interoperabilitatea în sisteme de gestiune a bazelor de date
 • dezvoltarea de formulare și rapoarte

Using networks and communication protocols

X

Using networks and communication protocols

 • administrarea rețelelor și protocoalelor de comunicatii
 • disfunţionalităţile uzuale ale reţelelor de calculatoare
 • configurarea protocoale uzuale ale nivelului aplicaţie şi nivelului reţea

Courses - 1st year

2nd semester

e-Activities Platforms

X

e-Activities Platforms

 • sisteme de management al conținutului,
 • tehnologii proprietare/deschise,
 • planuri de dezvoltare,
 • specificații ale platformelor pentru eActivități.

Projecting the systems for e-Activities

X

Projecting the systems for e-Activities

 • procesele de dezvoltare software,
 • arhitectura unui proces de dezvoltare software,
 • managementul cerinţelor, proiectarea sistemelor software, implementarea şi testarea software.

System security for e-Activities

X

System Security for e-Activities

 • principiile criptografiei, autentificarea, protecţia,
 • modelele de securitate pentru conexiuni şi poşta electronică,
 • modele de securitate pentru sisteme de comunicaţii fără fir,
 • politici de securitate.

Web 2.0/3.0 technologies

X

Web 2.0/3.0 technologies

 • tehnici web 2.0/3.0 și modalitatea de aplicare a acestora in aplicațiile pentru eActivități,
 • tehnologii Web 2.0/3.0 pentru aplicații educaționale, aplicații pentru organizații nonguvernamentale.

Knowledge management and semantic web

X

Knowledge management and semantic web

 • implementarea unei baze de cunoștințe,
 • interogarea și interacțiunea la nivelul unui mediu de programare,
 • noţiuni privitoare la sistemele de gestiune a cunoștințelor în context Semantic Web.

Courses - 2nd year

e-Business

Entrepreneurship and digital innovations for business

X

Entrepreneurship and digital innovations for business

 • antreprenoriat intern și extern bazat pe tehnologii digitale,
 • promovarea conceptelor de inovare digitală în societate,
 • tehnologii inovatoare și introducerea lor in companii,
 • crearea analizelor de afaceri pentru integrarea tehnologiilor inovatoare în afaceri.

e-Commerce

X

e-Commerce

 • noţiuni de bază privitoare la comerţul electronic din perspectiva administrării afacerilor,
 • concepte de e-commerce,
 • formate comerciale tradiţionale versus cele moderne (Business to Business, Business to Consumer, Business to Administration).

Digital technologies for marketing

X

Digital technologies for marketing

 • modele virtuale de marketing, e-CRM,
 • marketing prin motoare de căutare, marketing afiliat,
 • tehnologii pentru online marketing, SEO, SMO,
 • managementul cunoştinţelor pentru decizii de marketing, web 2 şi semnatic web în online marketing.

Data modeling and analyzing for management decisions

X

Data modeling and analyzing for management decisions

 • proceduri de data mining,
 • arbori de decizie, clustering, OLAP,
 • descoperire de modele, metode computaţionale de analiză,
 • alegerea unui ERP, proiectarea unui ERP,
 • managementul cunoștințelor pentru calitate şi competitivitate.

Optional from e-Media/e-Government/e-Health

Courses - 2nd year

e-Government

e-Government for institutions

X

e-Government for institutions

 • utilizarea aplicaţiilor bazate pe servicii electronice specifice guvernării electronice,
 • crearea şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate, menite să susţină procesele de reformã şi dezvoltare politică, socială şi economică,
 • dezvoltarea infrastructurii informaţionale de stat.

Sustainability and innovation in society

X

Sustainability and innovation in society

 • noţiuni avansate privitoare la inovare și sustenabilitate in societate, din punctul de vedere al tehnologiilor IT&C,
 • mediile electronice, de comunicare și informatice in domeniul clădirilor inteligente,
 • tehnologii utilizate în dezvoltarea de aplicații moderne pentru clădiri inteligente.

e-Government for citizens

X

e-Government for citizens

 • utilizare și integrare a tehnologiilor IT&C în guvernarea orientată pentru cetățeni,
 • medii electronice, de comunicare și informatice în interacțiunea directă dintre autorități, instituții, agenții și organizații neguvernamentale cu cetățenii,
 • implementarea modelelor și tehnologiilor de e-Guvernare.

e-Government for business

X

e-Government for business

 • aspecte privind guvernarea electronica în afaceri,
 • cunoștiințe teoretice legate de fundamentele și strategiile e-guvernării în mediul de afaceri,
 • studii de caz privind implementarea e-guvernării realizată de către organisme guvernamentale diferite,
 • utilizarea și implementarea portalurilor de e-guvernare în mediul de afaceri.

Optional from e-Business/e-Media/e-Health

Courses - 2nd year

e-Media

Digital media

X

Digital media

 • implementarea de aplicaţii bazate pe servicii de media streaming,
 • compresia audio-video scalabilă, cu diversele platforme existente pentru streaming,
 • testarea aplicaţiilor prin metode de simularea bazate pe virtualizare echipamentelor şi simularea reţelelor.

Design for e-Media

X

Design for e-Media

 • culoarea și mediile digitale,
 • design persuasiv vs. design informativ,
 • design pentru uzabilitate,
 • particularități ale designului pentru medii digitale,
 • design interactiv și animație pentru mediul online,
 • crearea de materiale multimedia pentru mediul online.

Digital content management systems

X

Digital content management systems

 • sisteme de management a conținutului pentru companii,
 • arhitectura hardware și software a sistemelor de management al conținutului digital,
 • reprezentarea și stocarea informațiilor multimedia,
 • soluții software și hardware pentru vizualizarea informațiilor 3D.

Publicity

X

Publicity

 • elaborarea unei campanii publicitare,
 • realizarea auditului comunicării de marketing, evalurea rezultatelor campaniei publicitare,
 • teorii, tehnici şi metode specifice industriei publicităţii,
 • activitatea de marketing şi publicitate,
 • aplicaţiile Internetului în domeniul publicității.

Optional from e-Business/e-Government/e-Health

Courses - 2nd year

e-Health

e-Health applications

X

e-Health applications

 • teoria și practica sistemelor e-Health existente și viitoare,
 • familiarizarea cu standardele, arhictecurile, organizarea și securitatea aplicațiilor,
 • modul în care evoluția TIC duce la modificări ale economiei și industriei (SIS).

Remote analyzing and processing of medical images

X

Remote analyzing and processing of medical images

 • analiza si procesarea semnalelor medicale,
 • prelucrarea imaginilor medicale,
 • interfețe si echipamente bio-medicale,
 • tehnici de formare și prelucrare la distanță a imaginilor medicale.

Storage and communication standards for medical information

X

storage and communication standards for medical information

 • sisteme informatice în medicină,
 • standardizarea în domeniul sistemelor de evidenţă electronică a datelor medicale, concepte EHR,
 • modelarea informaţiei, mesaje şi comunicare, conceptul de reprezentare,
 • HL7 și DICOM.

Management of medical information systems

X

Management of medical information systems

 • cunoașterea și aplicarea legislatiei în domeniul serviciilor medicale din punctul de vedere al managerului de servicii electronice medicale: legislaţie, raportare,
 • decizii de management bazate pe sisteme electronice,
 • interoperabilitatea sistemelor.

Optional from e-Business/e-Government/e-Media

Available places

The number of available places for de 2016-2017 academic year is: 32 paid places

Annual tuition cost is 750 € for UE citizens or 2.430 € for non-EU citizens - according to tax regulation of TUCN,

2016 Admission calendar

July session 2016

11-16 July 2016

ETTI admission details